Over de Grens

Over de Grens is een praktijk voor kinderpsychologie en opvoedingsondersteuning. De praktijk richt zich op kinderen en jeugdigen die op de een of andere manier een bijzondere ontwikkeling doormaken en daardoor over de grens van het normale (dreigen te) functioneren. De naam van de praktijk is tevens gekoppeld aan het gevoel dat kinderen met gedrags- of emotionele problemen bij hun ouders of verzorgers kunnen oproepen.

Over de Grens maakt tevens deel uit van "Kind Centraal Weert", een samenwerkingsverband tussen verschillende zelfstandige zorgverleners in de regio Weert, gericht op kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

Waarvoor kan de praktijk benaderd worden?

De psychologische praktijk kan worden ingeschakeld wanneer:

Met wie krijgt u te maken?

pasfotoPeggy Geraedts is in 1997 afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. In 2003 heeft zij zich verder gespecialiseerd tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog), gericht op kinderen en jeugdigen.

In haar loopbaan is mw. Geraedts werkzaam geweest in de (residentiële) jeugdhulpverlening, het gevangeniswezen en de schoolbegeleidingsdienst.
Sinds 2009 werkt zij als zelfstandig gevestigd GZ-psycholoog.

Beleidszaken

Hieronder vindt u gegevens ten aanzien van beleidsmatige zaken:

  • Onze privacy policy vindt u in deze link: Privacy Policy
  • Onze klachtenregeling vindt u via deze link: Klachtenportaal Zorg.
    Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar Praktijk Over de Grens bij is aangesloten. Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden om deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.
    Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen. Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.
  • U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl.