De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vergaard en samengesteld. Praktijk Over de Grens biedt geen garantie dat de informatie volledig, juist of up to date is. Aan de inhoud op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Auteursrechten

Praktijk Over de Grens aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor gevolgen die voortkomen uit eventuele gebreken in juistheid, volledigheid of het up to date zijn van de op deze website aangeboden informatie. Deze website bevat links naar andere websites. Praktijk Over de Grens is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de op deze websites aangeboden informatie, producten of diensten.

Copyright

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden vermenigvuldigd, gewijzigd, verwijderd, doorgestuurd, gedistribueerd, gepubliceerd of verspreid zonder toestemming van Praktijk Over de Grens. Wanneer u een artikel of een passage wilt publiceren dan dient u voorafgaand schriftelijk toestemming te vragen aan Praktijk Over de Grens. Bij de publicatie dient de auteur en de bron vermeld te worden.