Aanmelding

De aanmelding geschiedt per telefoon of e-mail. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek (intake). Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, dient u bij de eerste afspraak een verwijsbrief van een (huis)arts mee te nemen.

Intake

De intake is de eerste kennismaking met u en (soms) het kind. Bij het eerste telefonisch contact wordt in overleg besloten of ouders/ verzorgers en/ of kind aanwezig zijn bij het intakegesprek. Bij kinderen ouder dan 12 jaar is het doorgaans beter om gezamenlijk (met het kind) naar de intake te komen. Tijdens de intake, die ongeveer 45 minuten duurt, worden de huidige klachten besproken en wordt gekeken naar de wijze van omgaan met het probleem tot nog toe. Tevens wordt kort ingegaan op de ontwikkeling van het kind. Aanvullend wordt u (en evt. school) gevraagd om enkele vragenlijsten in te vullen om het beeld zo helder mogelijk te krijgen. Op basis hiervan wordt beoordeeld of de praktijk u verder kan helpen.

Diagnostisch onderzoek

Wanneer nader onderzoek van het kind noodzakelijk is, worden afspraken gemaakt voor diagnostisch onderzoek. Dit kan bijvoorbeeld zijn een intelligentie-, persoonlijkheids- of neuropsychologisch onderzoek. Op basis van deze onderzoeken kan een kinderpsychiatrische diagnose (DSM-V classificatie) worden gesteld.

Adviesgesprek

Als op basis van de intake en/ of het diagnostisch onderzoek duidelijk is wat er aan de hand is en hoe het kind het beste geholpen kan worden, wordt dit in een adviesgesprek met ouders en eventueel het kind besproken. Op grond hiervan kan besloten worden tot verdere begeleiding of therapie. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de aard van de problemen kunt u denken aan: